Niyâzî Baba Kuddise Sırruh Hazretlerinin Gazeline Tahmîsdir