Peygamberimizin Kur’an’da Yer Alan Bazı Özellikleri